Nadační fond TREBBIA

Galerie miro Trebbia

 

NADAČNÍ FOND TREBBIA     ZAKLADATELÉ

Trebbia je mezinárodní ocenění zrozené v pražském kostele sv. Rocha jako přirozený dějinný průsečík téměř tisíciletého duchovního vývoje na tomto místě a pozitivního vztahu mezi mecenáši a tvůrci kulturních hodnot.

 

Francouzský světec svatý Roch žil na přelomu 13. a 14. století. Pomáhal všude, kde řádila morová epidemie. Jeho péče o nakažené působila na mnohé jako zázrak. Nakonec touto nemocí sám onemocněl a uchýlil se do jeskyně na břehu italské řeky Trebbie. Podle legendy se mu zjevil anděl a dodal mu odvahu. Světce našel pes šlechtice Gotharda ze zámku v Sarmatu a denně mu nosil bochník chleba ze stolu svého pána. Díky tomu se uzdravil a mohl se vrátit k pomoci nemocným. Zemřel v roce 1327. Část světcových ostatků uchovává chrám sv. Víta v Praze. Jako díkůvzdání za to, že Prahu obešla morová epidemie, inicioval císař Rudolf II. a strahovský opat Jan Lohel v roce 1599 stavbu kostela v areálu kláštera a zasvětili ho svatému Rochu.

 

Od roku 1994 v tomto jedinečném prostoru sídlí mezinárodní Galerie MIRO, která v roce 2000, jako výraz uznání podnikatelům, mecenášům i umělcům, zřídila mezinárodní cenu nazvanou podle řeky Trebbie. Tuto cenu nyní uděluje Nadační fond TREBBIA.

 

Posláním Nadačního fondu Trebbia je:

 

  1. podpora aktivit právnických i fyzických osob v národním i mezinárodním měřítku na poli kultury a umění
  2. podpora výstavních projektů uměleckého charakteru
  3. samostatná podpora humanitárních činností a podpora humanitárních činností prostřednictvím jiných subjektů
  4. podpora subjektů neziskového sektoru v humanitární a kulturní oblasti
  5. udělování tvůrčích stipendií na základě schválení správní rady Nadačního fondu Trebbia
  6. podpora osobností v důchodovém věku působivších v oblasti umění a kultury bez zřetele na jejich národnost a místo bydliště